1. Mục đích và phạm vi thu thập
Sunny vali yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cơ bản bao gồm: Họ và tên, điện thoại, địa chỉ khi khách hàng khi mua hàng tại Sunny vali. Sunny vali sử dụng các thông tin này nhằm liên hệ xác nhận với khách hàng và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng khi cần thiết.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Sunny vali sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

– Thiết lập thông tin bảo hành cho khách hàng qua số điện thoại
– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
– Sunny vali có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
– Chia sẻ thông tin cần thiết cho bên đối tác nếu nhận được sự đồng ý của Khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật hoàn toàn trên hệ thống của Sunny vali. Khách hàng có quyền cập nhật và thay đổi thông tin cá nhân của mình

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng
Thông tin của Khách hàng trên hệ thống của Sunny vali được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sunny vali. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Sunny vali cam kết:
– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Sunny vali.

Navigation
Close

My Cart

Close

Wishlist

Close

Categories